Navigace v článku:

Zápas podle dávných mistrů

Na slabšího soupeře silou, na silnějšího postřehem a technikou

Úvod

Bojové umění našich předků ve středověké Evropě se může svou úrovní propracovanosti a promyšlenosti směle rovnat s asijskými styly, které k nám připutovaly během posledních století. Ukázky z pozdně středověkých kodexů doprovázené názornými ilustracemi dokazují, že tehdejší bojovník se uměl ohánět nejen mečem a dýkou, ale nenechal se překvapit ani neozbrojený

Evropská duelová kultura pozdního středověku byla velmi rozmanitým prostředím, ať již jde o používané zbraně, styly vyučující zacházení s nimi či jednotlivé soubojové situace (sebeobrana, sport, soudní duel, vojenské využití). Veškeré aspekty zápolení se soupeřem však pramení z jediného společného základu – alespoň pokud budeme věřit anonymnímu autorovi jedné z nejznámějších duelových příruček, takzvaného „kodexu Döbringer“ z počátku 15. století.

Ilustrace zápasu ze soubojové příručky zvané „Květ boje“ (Die Blume des Kampfes), cca 1420–1430
Ilustrace zápasu ze soubojové příručky zvané „Květ boje“ (Die Blume des Kampfes), cca 1420–1430

Autoři v anonymitě

Nutno dodat, že tento název je fiktivní, ve skutečnosti byl mistr Hanko Döbringer řečený Pfaffe spoluautorem pouze jedné dílčí části celého rozsáhlého díla.

Anonymní autor tedy o vztazích jednotlivých disciplín říká toto:

„A věz, že všechna ladnost (bojových pohybů) vychází ze zápasení a veškerý šerm má svůj původ v zápase, tedy nejprve z něj vychází šerm tesákem a z toho je následně odvozen šerm mečem.“ (tzv. kodex Döbringer, fol. 86r)

Dále své čtenáře nezámý mistr poučuje, že k zápasu přísluší tytéž principy a dovednosti, kterými se řídí jakýkoli ozbrojený boj. Na prvním místě uvádí nauku o práci s iniciativou, takzvané Vor a Nach, a dále také rychlost, odvahu a lstivost.  Zde však jeho výřečnost ohledně zápasnické teorie a filozofie končí a následuje přepis kryptické zápasnické básničky (Zettel) mistra Lichtenauera. Následuje ji prozaický popis jednotlivých technik takzvaného „zápasu z přiblížení“ (německy zulaufs Ringen), při kterém je zápasení zahájeno na větší vzdálenost mimo dosah, načež se zápasníci vzájemně uchopí za paže.

Kodex Wallerstein

Abychom se tedy mohli do zápasnické teorie ponořit hlouběji, musíme pátrat v jiných zdrojích. Velmi zajímavý úvod do tohoto umění obsahuje takzvaný kodex Wallerstein (někdy zvaný též von Baumanns Fechtbuch podle prvního známého majitele). Toto dílo bylo sestaveno v sedmdesátých letech 15. století v Bavorsku, patrně v městském či dvorském prostředí. Mimo mnoha zápasnických chvatů – sportovních i „smrtících“, z přiblížení i v těsném objetí pažemi – obsahuje také oddíly o šermu dlouhým mečem, tesákem, boji dýkou a dokonce i několik způsobů znehybnění a transportu zajatého soupeře v plné zbroji. Na foliu 15 začíná zápasnická kapitola těmito odstavci:

První poučka o zápase:

Je třeba si zapamatovat, že neozbrojený zápas vyžaduje tři věci: sílu, techniku a postřeh. Každý zápasník by měl ovládat svou sílu, a to tak, že se sníží do stabilního postoje a silně se zapře o zem. Techniku bys měl ovládat tak, že budeš umět své ruce a nohy správně nastavit do všech poloh, o kterých se dozvíš níže. Postřeh bys měl ovládat tím způsobem, že budeš předvídat všechna soupeřem provedená zakračování, tahání a strkání či lámání paží. Snaž se všechny tyto věci rychle překazit, vždy měj snížené těžiště a zaujmi stabilní postoj.

Jedna z úvodních iluminací v Kodexu Wallerstein
Jedna z úvodních iluminací v Kodexu Wallerstein
Jedna z úvodních iluminací v Kodexu Wallerstein
Jedna z úvodních iluminací v Kodexu Wallerstein
Druhá poučka o zápase:

Také bys měl vědět, že s každým slabším soupeřem bys měl zápasit ofenzivně (takzvaně ve Vor, vorringen) pomocí síly, se srovnatelně silným soupeřem bys měl zápasit ve stejném tempu (mitringen) pomocí techniky a se silnějším soupeřem bys měl zápasit defenzivně (takzvaně v Nach, nachringen) pomocí postřehu. Tedy když zápasíš se slabším soupeřem, pak se jej nemusíš obávat, pokud máš dobrou techniku a postřeh. Vždy zaujímej řádný stabilní postoj. Cokoli zkoušíš provést, ať již napříč nebo napřímo, lámání paže, bojové či smrtící či jakékoli jiné chvaty, ničemu z toho se soupeř neubrání jinak než pomocí úniků a uhýbání. Pokud pak zápasíš se srovnatelně silným soupeřem, tak hleď, aby ses měl na pozoru před taháním, zakračováním, lámáním paže a dalšími triky. Proveď to tak, že se postavíš do stabilního postoje, necháš splynout sílu a techniku, vždy do soupeře ztěžka nastoupíš a budeš s ním takto pracovat. Pak jej díky postřehu můžeš předstihnout svou vlastní technikou.

Třetí poučka o zápase:

Pokud zápasíš se silnějším soupeřem, měj se na pozoru tímto způsobem: Jakkoli na tebe zaútočí, hleď, abys byl v nízkém postoji a odrážel jeho paže pomocí úderů, nebo se osvobodil pomocí jiných technik. Hodně mu uhýbej a snaž se jej přelstít a předstihnout pomocí postřehu, takže mu například zachytíš nebo zakročíš nohu, a tak jej shodíš, jak se o tom ještě dozvíš v popisech a vyobrazeních mnohých technik a protitechnik níže.

Nic více než obvyklá předmluva:

Tímto způsobem se tedy ve skutečném boji každý slabý zápasník vyrovná silnému, pokud ovládá postřeh a techniku, bojové a smrtící chvaty. Nicméně pokud se zápasí jen tak mezi přáteli, silný člověk má vždy navrch. Přesto však rytíři a panoši toto umění nade vše chválí atd.“

Překlad rukopisu o duelech v češtině

Úryvek s citací z kodexu v článku pochází z autorovy publikace:

Vodička, Ondřej: Dy kunst gelopt vor ritter und knechten.

Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v), Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i., 2020.

Publikace je prvním českojazyčným vědeckým zpřístupněním tohoto druhu rukopisu. Obsahuje přepis a překlad originálního textu, dále nabízí také analýzu procesu vzniku rukopisu a zasazení jeho obsahu do dobového kulturního kontextu. Kodex Wallerstein patří mezi nejvýznamější německé duelové příručky. Jedná se o nejstarší úspěšný pokus o sestavení kompilátu, který popisuje nauku o neozbrojeném zápasu a o boji různými zbraněmi pomocí ilustrací a zároveň i relativně rozsáhlého komentáře.

Přebal knihy "Dy kunst gelopt vor ritter und knechten" od Ondřeje Vodičky
Přebal knihy „Dy kunst gelopt vor ritter und knechten“ od Ondřeje Vodičky

Techniky z Kodexu Wallerstein pod lupou

Ukázky vybraných technik středověkého zápasu (a jeden špinavý loupežný trik) z kodexu Wallerstein si můžete přečíst po rozkliknutí následujících odkazů

Útok hlavou do břicha a zároveň chycení za nohy. Kodex Wallerstein – Fol. 42r
Útok hlavou do břicha a zároveň chycení za nohy. Kodex Wallerstein – Fol. 42r

Naznač směr na hlavu, vrhni se do těla

Kodex Wallerstein – Fol. 42r

Když se soupeřem zápasíš z přiblížení, dělej, jako bys jej chtěl uchopit za hlavu, a natáhni se do výše. On pravděpodobně také pozvedne paže, jako by se tomu chtěl bránit. Jakmile jej takto vylákáš nahoru, rychle se na místě skloň a vraž mu hlavou do hrudi nebo do břicha. Oběma rukama mu obejmi nohy, jak je zde vyobrazeno, a shoď jej na záda. Je to velice rychlé.

Jak uniknout, když tě soupeř drží zezadu? Chyť jej za varlata. Kodex Wallerstein – Fol. 62r
Jak uniknout, když tě soupeř drží zezadu? Chyť jej za varlata. Kodex Wallerstein – Fol. 62r

Hlavou do obličeje, rukou za varlata

Kodex Wallerstein – Fol. 62r

Pokud se v zápase nebo při nějakém napadení přihodí, že tě soupeř obejme zezadu výše uvedeným způsobem, snaž se jej udeřit hlavou do obličeje. Zároveň se pokus zakročit za něj, jak bylo vysvětleno v šesté technice

 počítáno odtud nazpět. Stojí-li ale soupeř stabilně a pevně tě drží, uchop jej levou rukou za varlata a silně jej sevři, jak je zde vyobrazeno. Nezbyde mu než tě pustit.

Ovinutí soupeřovy paže levačkou a zároveň protiúder pravou rukou. Kodex Wallerstein – Fol. 66r
Ovinutí soupeřovy paže levačkou a zároveň protiúder pravou rukou. Kodex Wallerstein – Fol. 66r

Levá ruka ovine soupeřovu pravici, pravá usmrcuje

Kodex Wallerstein – Fol. 66r

Další technika vhodná ve chvíli, kdy ti soupeř útočí pěstí na obličej: Vyraž proti němu levou rukou, oviň ji okolo jeho pravice a sevři mu ji ve svém levém podpaží, jak je zde vyobrazeno. Pravou rukou soupeři proveď smrtící techniku.

Jak uniknout, když tě soupeř drží oběma rukama. Pozor, kvůli utajení jsou přehozené ruce. Kodex Wallerstein – Fol. 55r
Jak uniknout, když tě soupeř drží oběma rukama. Pozor, kvůli utajení jsou přehozené ruce. Kodex Wallerstein – Fol. 55r

Tajný únik z držení oběma rukama

Kodex Wallerstein – Fol. 55r

Uchopí-li tě soupeř pravou rukou za límec a levou dole za kabátec, drží-li tě tímto způsobem silně a chce tě shodit, uchop svou levou pravou rukou jeho pravici za zápěstí a zkruť mu ji. Pravou levou rukou uchop jeho loket, zdvihni jej, poté přilož svou pravou levou paži na jeho paži a zatlač dolů. Tuto techniku lze provádět na obě strany.

Tímto způsobem je to zapsáno proto, aby tomu nerozuměl každý, jelikož se jedná o tajnou techniku.

(Toto závěrečné upozornění se vztahuje k původně úmyslně chybně zapsaným stranám, což  mělo mást neznalého čtenáře a zabránit pochopení techniky. Úmyslné chyby však byly později opraveny pomocí škrtů a přípisů. Iluminace však zůstala z pochopitelných důvodů nezměněna a ukazuje tak provedení techniky na opačnou stranu, než jaká je popsána v opraveném komentáři.)

Při okrádání sedláka stačí stisknout kůži na krku a propíchnout ji. Kodex Wallerstein – Fol. 74v
Při okrádání sedláka stačí stisknout kůži na krku a propíchnout ji. Kodex Wallerstein – Fol. 74v

Když jde o krk, na majetku nezáleží

Kodex Wallerstein – Fol. 74v

Pokud chceš okrást sedláka, sevři mu kůži na krku a bodni jej skrz ni, jak je zde vyobrazeno. Bude si myslet, že jsi mu podřízl hrdlo, a nebude se bránit okradení.