O projektu Válečníků –
vize do budoucna

V této chvíli je portál Válečníci starých časů (militaryhistory.eu) v podstatě dobrovolným projektem několika redaktorů a nadšenců z řad reenactmentu, tedy rekonstrukce historických událostí i materiálního vybavení. Částečně volně navazuje na zaniklý časopis Historické války, přičemž má ambici potěšit nejen kované reenactory, ale prakticky všechny zájemce o starší vojenskou historii.

Veškerá práce i jiné prostředky vložené do tohoto projektu jsou zatím ode všech zcela zdarma bez nároku na honorář. Proto také prosím omluvte případné drobné gramatické chyby či jiné nedostatky, protože si nemůžeme dovolit platit třeba profesionálního korektora. Nicméně pokud se nám bude dařit a portál získá dostatek příznivců, rádi bychom postupně zvyšovali jeho úroveň nejen jazykovou a grafickou, ale třeba i použitím nových interaktivních prvků – map, videí, zvukových nahrávek a dalších věcí, na které zatím nemáme prostředky. Můžeme točit třeba i reportáže z rekonstrukcí bitev, navazovat kontakty do zahraničí a vzájemně si vyměňovat zkušenosti, nebo tvořit sofistikované pomůcky použitelné pro podporu výuky historických bojových technik.

K tomu ovšem budeme potřebovat finanční prostředky, abychom mohli postupně začít platit autorům, redaktorům i grafikům, kteří pak za odměnu budou moci věnovat své práci více času a pozornosti. Jakkoliv je dobrovolná činnost krásná a naplňující, profesionální práce obvykle přináší kvalitnější výsledky. I těch „obyčejných“ článků pak bude jistě přibývat víc. Proto plánujeme postupem času zavést i placenou sekci, takže část článků bude přístupná pouze předplatitelům. Doufáme, že se najde dost zájemců o vojenskou historii, kterým se Válečníci zalíbí a rozhodnou se nás tímto způsobem podpořit. Předem děkujeme!

Březen 2021

Vize získávají konkrétní podobu

Rozjezd portálu pro veřejnost máme úspěšně za sebou, takže se posunujeme na další bojiště a plánujeme zavedení nových typů příspěvků, které rozšíří náš obzor a záběr dále než k běžným textovým článkům a k podcastům, jakkoliv obsahově zajímavým. Výše zmíněný nástřel cílů pomalu dostává konkrétnější podobu a dal by se shrnout do následujících bodů:

1. Reportáže z rekonstrukcí bitev, turnajů a podobných akcí – toto jistě ocení nejen reenactoři, ale každý, koho živé zpodobňování historických událostí baví. Potřebujeme k tomu ovšem nejen kvalitní kameru, zvukovou techniku, ale též zapáleného reportéra a vhodný „scénář“, aby reportáž vypadala zajímavě – průběh či příběh konkrétní bitevní ukázky (vypíchnou důležité body), akční scény ze střetu bojovníků či bojových linií, komentovanou ukázku použitých zbraní, děl či další bojové techniky, rozhovor s pořadateli, velícími důstojníky i běžnými vojáky z obou stran…

2. Videa od řemeslníků (například kovář Patrick Bárta, příprava dobových pokrmů, platnéři i švadleny historických oděvů či uniforem, šití vojenských stanů a mnohé další) – zde bude potřeba kromě kvalitní video i audio techniky zmíněné v předchozím bodě především domluva s konkrétními zkušenými řemeslníky, jichž není v České republice zase tak mnoho a reprezentativní prostory, kde se bude dát natáčet. Kvalitní videodokumentace vyžaduje snad ještě více zkušeností a umu než reportáž z bitvy. Pak se můžete těšit třeba na detailní postup výroby keltského meče či renesanční pochoutky pro vyšší důstojníky landsknechtů.

3. Stavby fortifikací – opevnění a obléhání je důležitou součástí vojenství. V rámci projektu Válečníků můžeme udělat dokumentaci jak o originálním opevnění dochovaných hradů a pevností (Cimburk, Terezín a další), případně o jejich opravě a konzervaci dle moderních zásad památkové péče, tak o budování nových opevnění dle historických vzorů, ať už dočasného polního na nějakou rekonstrukci bitvy, či o stálých projektech typu Curia Vitkov v severních Čechách. Rádi bychom navštívili podobné stavby i v zahraničí. Zde je řeč, jak o důkladných vizuálních článcích s přehlednou infografikou a doplněnými informacemi, tak o videodokumentaci, v níž bude možné zachytit dobové postupy podobně jako u řemeslníků v minulém bodě

4. 3D rekonstrukce historických objektů – rádi bychom spolupracovali s lidmi, kteří se vizualizacemi hradů a pevností dlouhodobě odborně zabývají (například Petr Vavrečka či Milan Sýkora) a poskytli jim další možnosti pro jejich práci. Tímto způsobem se dají oživit stavby, které už v realitě dávno zanikli (například středověká podoba Špilberku, Lounská brána ve Slaném, Roháčův hrad Sion, Žižkův hrad Kalich a další). Rádi bychom umožnili na našich stránkách nejen statické obrázky z těchto rekonstrukcí, ale třeba i interaktivní průchod vybranými místnostmi či komentované rozbory opevnění (např. kliknutím na věž či hradbu v 3D modelu se objeví podrobnosti obrazové i textové).

5. Interaktivní plány a mapy tažení nebo bojišť – dlouhé tažení Alexandra Velikého či čtyřdenní bitva národů u Lipska (1813) se sice dají popsat slovy, ale pro lepší představu čtenáře je vhodné doplnit interaktivní vizualizaci dané operace. Umožňuje to nejen po rozkliknutí zobrazit informace o dané armádě, jednotce, opevnění, obléhání či válečném stroji, ale též v čase posouvat jednotlivými „figurkami“ znázorňující aktéry dané bitvy či tažení. Představa o konkrétní bojové akci pak bude mnohem komplexnější než z textu, případně ze statických map a obrazů. Stejně jako u předchozího bodu však bude potřeba vymyslet technické řešení, což může být zdlouhavé a poměrně drahé.

6. Podpora reenactorských spolků (KVH či podobných projektů) v natočení atmosférických videí z táboření, bitev, případně výrobních postupů. Pokud se nám podaří dostatečně ovládnout video a audiotechniku, rádi bychom pak povzbudili spřátelené spolky v Čechách a na Moravě, aby natočily ze svých akcí i své dokumenty a videa, která by se stala inspirací pro ostatní a my je mohli uveřejnit na našem portále. Mohla by z toho vzniknout i česká podoba známého amerického Townsenda (www.townsends.us) – samozřejmě v dílčích částech. Spolkům pak můžeme půjčit techniku i poskytnout know-how.

7. Zavedení anglické mutace portálu pro zahraničí – v případě úspěchu českých příspěvků bychom rádi články či videa se širším dosahem přeložili do angličtiny a pokusili se zpřístupnit obsah lidem po celém světě. Jsme přesvědčeni, že v zahraničí najdeme ještě více zájemců o living history než u nás, získáme od nich podporu, což nám umožní následný větší rozvoj i českého portálu. Uvažujeme o spolupráci s projektem Patreon, který poskytuje prostor tvůrčím spolkům (spisovatelům, hudebníkům, scénáristům atd.) z celého světa. Zde budeme potřebovat především prostředky na překladatele, ale též design zahraniční mutace portálu.

Netušíme, jak naše vize dopadne,
ale za podporu Vám děkujeme.

A jak dále plánujeme rozšířit web?

Fórum

pro šermíře
a livinghistoriky

Katalog řemeslníků

se zaměřením
na šerm a livinghistory

Kalendář

historických akcí, bitev
burz a trhů

Kovář Patrick Bárta, výrobce mnoha replik historických mečů, ve své kovárně
Kovář Patrick Bárta, výrobce mnoha replik historických mečů, ve své kovárně
Připomínka 600. výročí bitvy u Vyšehradu.