Redakce Válečníků

Skládá se převážně z nadšenců do living history zaměřené na vojenské záležitosti. Snažili jsme se dát dohromady aktivní autory, kteří se zajímají o různá období historie od starověku až po 19. století a většinou ho i aktivně rekonstruují na bitvách, turnajích či podobných akcích. To vytváří dostatečné odborné zázemí pro tvorbu článků, které jdou do hloubky v daném tématu a mohou být přínosné i pro lidi dostatečně poučené o historii jednotlivých období.

Pro širší veřejnost je pak zajímavé, že mnozí autoři psali dlouhá léta do časopisu Historické války, kde popisovali mnohé aspekty vojenských dějin srozumitelnou a mnohdy i zábavnou formou. Tím chceme přispět k obecnému povědomí zájemců o historii jak o známých a tisíckrát propíraných tématech (například husitství, Johanka z Arku, conquistadoři, Bílá hora či generál Laudon), tak o bojích, které zůstávají pro běžného člověka spíše skryté v mlze dohadů a útržků informací (třeba landsknechti, almogavarové, Gallowglass apod.).

Zpočátku prosíme o trpělivost, když bude příspěvků méně, ale doufáme, že budou brzy přibývat a rádi uvítáme nadšené přispěvatele i z řad čtenářů, byť samozřejmě každý váš text podrobíme kontrole a diskuzi.

Picture of Jindřich Kačer

Jindřich Kačer

Šéfredaktor

Jakožto dlouholetému šéfredaktorovi časopisu Historické války mi přišlo líto, že kvůli covidové karanténě tento časopis zanikl. Proto jsem se rozhodl s podporou dalších autorů i přátel z řad šermířů a reenactorů zkusit vzkřísit „časopis“ o vojenské historii novou moderní formou, která by nebyla závislá na distribuci novinových stánků či supermarketů. Internetový prostor je dnes bojištěm většiny zájemců o vojenství, a tak doufám, že se touto cestou dostanou články k mnohem širšímu publiku.

Pokud máte zájem, publikovat svůj článek, chcete s námi spolupracovat nebo jste našli chybu,
napište nám pomocí tohoto kontaktního formuláře.

Přihlášení