Search
Close this search box.

  Navigace v článku:

Reenactment obyčejných vojáků z třicetileté války

Mušketýři táhnou v kompanii​

Proč jsou ve spolku Die Kompanie reenactoři minimalisté?

Úvod

V našich končinách je vedle středověku oblíbené období i třicetiletá válka. Vždyť bitva na Bílé hoře je z historického hlediska často propíraná a připomínaná událost. V popularitě čím dál víc stoupá také u reenactorů. A to nejen právě kvůli Bílé hoře a dalším událostem. V následujícím článku se dozvíte, jak některé spolky k tématu třicetileté války přistupují a jak ho prezentují veřejnosti

Die Kompanie má i ženské členky
Die Kompanie má i aktivní ženské členky

Barvité a pro českou historii důležité téma bylo opakovaně zpracováváno. V české kinematografii bychom našli několik snímků zasazených do tohoto období (např.  Čest a Sláva z roku 1967, z novějších pak hodně kontroverzní Bůh s námi – od defenestrace k Bílé hoře z roku 2018). Stejně tak první divadelně-šermířské vystoupení už v roce 1964 neslo název „Mušketýři a bandité“ a bylo zasazené právě do období 1. poloviny 17. století. Vývoj reenactmentu třicetileté války v česko-slovenském prostředí je tak neodmyslitelně spjat s historickým šermem. Proto první bitevní ukázky z tohoto období připomínaly spíše davová divadelní vystoupení a dbalo se hlavně na bombastický zážitek pro diváka. Věrnost historických taktik hrála trochu druhé housle. Na rozdíl například od období napoleonských válek, které je spjaté právě spíše s povelovou technikou, manévrováním jednotek a se slavnými polními bitvami a taženími než se šermířskými duely podle Alexandra Dumase. Situace se však v posledních desetiletích mění a nový postoj k prezentování třicetileté války z hlediska historické věrnosti se šíří mezi různými spolky a uskupeními. Ty se snaží poskytnout nejen divákovi, ale i účastníkům reálnější představu o vojenství v první polovině 17. století. Jedním z takových uskupení je i „Die Kompanie“.

Kompanie – základní organizační jednotka

Pojem kompanie byl poprvé zaznamenán ve 12. století ve Francii a postupně se používal také jako označení organizované skupiny vojáků. Ve vojenství raného novověku se jednalo o základní organizační jednotku regimentů. Počet mužů v jedné kompanii byl různý, záleželo na konkrétní armádě a letopočtu. Obvykle se tak ale označovala síla od 50 do 300 mužů. Nicméně kompanie byla vždy pouze organizační celek. Do bitvy samotná kompanie nenastupovala, naopak se více kompanií formovalo do batalionů (případně jinak pojmenovaných taktických formací v polní bitvě)

Předchozí projekty

Die Kompanie nejsou žádní nováčci. Tento volný spolek reenactorů vznikl jako nástupce Projektu 1645, jehož hlavní cíle byly v roce 2015 splněn a projekt byl ukončen. Mezi těmito cíli bylo mimo jiné vydání publikace Jankow 1645 o bitvě u Jankova, která se odehrála 6. března roku 1645, přednášková činnost a sdílení informací s reenactory oživujícími třicetiletou válku. Jenže zaměření se na jeden konkrétní letopočet bylo příliš svazující, a proto vznikla univerzálnější Die Kompanie.

Jednotka v reálném počtu vojáků

Hlavním cílem neformálního spolku Die Kompanie je vytvoření co nejvěrnějšího obrazu typických prostých žoldnéřů z první poloviny 17. století. Rok 1645 je pro nás stále důležitý (viz projekt Erdhart 1645 v Die Kompanie pod lupou), ale Die Kompanie má v repertoáru i období kolem bitvy na Bílé hoře.

I přes paradox pojmenování „Die Kompanie“ pro malou skupinu reenactorů, je primární snahou sdružení napodobování jednotky v reálném počtu vojáků. V porovnání se skutečnými historickými formacemi by seřazená Die Kompanie mohla být označena za takzvanou corporalshaft nebo halbcorporalshaft. Corporalshaft vykrystalizoval během švédského zapojení do třicetileté války ve třicátých letech 17. století jako základní formace mušketýrů při střelbě. V bitevní formaci stálo corporalshaftů několik a každému velel seržant. A podle stejného klíče funguje i Die Kompanie a seržant zde má na starosti hlavně střelbu.

Die Kompanie při představení divákům
Die Kompanie při představení divákům

Mušketýři musí umět hlavně střílet

Střelci s mušketou jsou hlavní složkou Die Kompanie. Mušketýr byl základním typem pěšího vojáka v době třicetileté války, proto mušketýři tvořili základ pěchotní formace. Zvládnutí střeleckého drilu, zacházení s mušketou a bezpečnost při střelbě během rekonstrukcí historických bitev je pro členy Die Kompanie naprosto základní a nejdůležitější schopnost. Střelecké postupy nebylo nutné vymýšlet nově. Postup nabíjení muškety je dobře dokumentovaný. Ke studiu dobových vojenských příruček a teoretických spisů se přidaly ještě dlouholeté zkušenosti s reenactmentem a se střelbou z moderních palných zbraní. Výsledný střelecký dril je tak hlavně historicky autentický, ale i bezpečný pro střelce, jeho okolí i diváky. A střelecký dril jednotlivce je pak základním kamenem pro rekonstrukci palebných systémů z první poloviny 17. století, kterých Die Kompanie zná a používá několik. Rozhodující slovo má pak během ukázek vojenství seržant, který podle situace a nároků konkrétní události dává povely buďto ke střelbě po jednotlivých řadách, po dvou řadách naráz nebo i ke švédské salvě, kdy střílí 3 řady zároveň. Na první pohled je tedy možné rozlišit fungování Die Kompanie například na události „Šance 1647“ pořádané v Mostech u Jablůnkova nebo třeba v bitvě „Slag om Grolle 1627“. Zachycení vývoje střeleckých taktik je pro Die Kompanie velmi důležité.

Mušketýři Die Kompanie drilují s holandskými seržanty
Mušketýři Die Kompanie drilují střelbu z mušket s holandskými seržanty z Compagnie de Voet

Pro co nejvěrnější zpracování historie jsou důležité informace a výzkum. Mnoho poznatků čerpáme z vojensko-teoretických spisů, které vznikaly od konce 16. století a během první poloviny 17. století. Za zmínku stojí například „Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen“ od Jacoba de Gheyna nebo „Das Kriegsbuch“ přímo od Johana VII. Nassau-Siegen. Ten odstartoval první fázi nizozemských vojenských reforem, které zásadně ovlivňovaly použitou taktiku během třicetileté války. Proto Die Kompanie používá v rámci mušketýrského bloku povely primárně v německém jazyce. Díky přímé konfrontaci se členy zahraničních spolků, se kterými kooperujeme zejména právě na akcích v zahraničí, znají mušketýři v Die Kompanie i povely v holandštině a angličtině.

Do bitvy nikdy sami

Vzhledem k tomu, že do bitevních ukázek se Die Kompanie snaží vždy nastupovat ve větším celku s jinými reenactorskými skupinami, není třeba, aby každý člen musel nutně být vojákem. Například ženská část členstva se mnohem raději věnuje každodenním aspektům života žen při vojsku a během tažení. Stejně tak jako se Die Kompanie snaží o zobrazení obyčejných vojáků z doby třicetileté války a jejich každodenního života během tažení, snažíme se i přiblížit život obyčejných žen v roli jejich manželek a partnerek táhnoucích s vojskem. Pro některé by to mohlo být možná stereotypní, ale právě na „průměrnosti“ a obyčejnosti rekonstrukce si dáváme záležet.

Die Kompanie a Compagnia de Voet v jedné formaci
Mezinárodní spolupráce Die Kompanie a nizozemského sdružení Compagnia de Voet v rámci Slag om Grolle v roce 2019.

Členové Die Kompanie aktivně spolupracují s dalšími jednotlivci nebo uskupeními (a to hlavně ze zahraničí), se kterými se během rekonstrukcí historických bitev a podobných událostí spojují do větších celků. Díky tomu diváci dostanou věrnější a ucelenější obraz vojska v rámci bojových ukázek, do kterých Die Kompanie nastupuje jako jedno z mušketýrských křídel ve formaci pěšího regimentu. Větší počet účastníků různých uskupení v jednom společném celku s jasně danými pravidly má také vliv na autenticitu vojenského ležení coby součást veřejných ukázek.

Autentičnost na prvním místě

Velký důraz je v Die Kompanie kladený na individuální výbavu vojáků. Při výrobě každé součásti našeho vybavení dbají naši členové na historickou věrnost, kvalitu zpracování a trvanlivost. Nic není jen tak na oko a při výrobě se snažíme používat co nejméně kompromisů.

V Die Kompanie platí, že obyčejný voják disponuje jen takovou výbavou, kterou si je schopen odnést během delšího pochodu, odolá nepřízni počasí a může se zapojit do boje. Nejrůznější vyumělkované zbytečnosti, peří, připnuté cínové korbele a okázalé ozdoby divák na mušketýrovi z Die Kompanie neuvidí. Autentičnost je u Die Kompanie na prvním místě. S trochou nadsázky lze členy Die kompanie označit za „reenactory minimalisty“.

Výbava reenactora období třicetileté války

Důležitá je jak vlastní výroba, tak i zakázky u profesionálů a samostudium. Sbírání výbavy patří k základním činnostem každého reenactora. Repliky dobových předmětů jsou důležitým nástrojem pro prezentaci historie veřejnosti a musí na ně být kladeny přísné nároky. Na první pohled zaujme především oděv. Mezi členy Die Kompanie je několik schopných výrobců oděvů a některé jednodušší součásti si dokáže spíchnout každý člen sám. Nepostradatelné jsou při tom například návody dostupné na internetu, na kterých se právě členové Die Kompanie podíleli. Historicky věrná výbava také není levná záležitost a celková „cenovka“ se může vyšplhat až na desítky tisíc korun.

Jednoduché vojenské přístřešky
Vojáci v době třicetileté války budovali v táborech jednoduché přístřešky. Nebyly to stany v pravém slova smyslu. Jako materiál neposloužily jen různé látkové plachty, ale třeba i olistěné větve, sláma a vše co bylo po ruce. Tyto přístřešky jsou z režného lněného plátna.

Vojenský tábor jako součást ukázek

A stejně tak ani tábor „Die Kompanie“ není přeplněný vybavením. Dřevěné obří konstrukce stojanů na muškety a další zbraně by zde divák hledal marně. Tábořiště v rámci dobových akcí se snažíme zachovat v co možná nejautentičtější podobě. Obvykle tábor tvoří několik prostých plátěných přístřešků mužstva postavených na jednoduché dřevěné konstrukci tak, aby dodržovaly rozměry určené tehdejšími vojenskými spisy. A podle zvyklostí a předpisů armád v době třicetileté války jsou i vojenské přístřešky seřazené do řad. Hlavním cílem je zprostředkovat návštěvníkovi atmosféru vojenského tábora, který jako by vypadl z rytiny či obrazu.

A protože v reenactmentu mimo jiné platí, že čím více vojáků, tím lépe, tak pokud Die Kompanie kooperuje při stavění tábořiště s některým ze spřátelených uskupení reenactorů, stanový tábor skutečně připomíná vojenské výjevy z dobových obrazů. Přístřešky mužstva doplňuje také pár stanů trénu a dřevěné konstrukce táborové kuchyně pro vaření na otevřeném ohni. Opakovaně se nám potvrzuje, že i skromné vybavení je plnohodnotně dostačující pro potřeby mužstva, nás jako reenactorů, přispívá k historické věrnosti a v neposlední řadě z moderního hlediska ulehčuje logistiku v rámci přípravy reenactment akcí.

Je pozoruhodné, že vojska třicetileté války strávila ve vojenských táborech méně času, než by se mohlo na první pohled zdát. Mnohem obvyklejší bylo různé kvartýrování – tedy ubytovávání vojska ve vesnických usedlostech. Pokud je to jen trochu možné, snaží se Die Kompanie účastnit nebo i organizovat takové akce, kde je možné se právě dobovému kvartýrování přiblížit. A tak Die Kompanie kvartýrovala v původním vesnickém domě z 16. století v areálu skanzenu v německém Wackershoffenu v rámci zdejšího historického týdne pro veřejnost a dále také během zimy na Šarišském hradě nebo i ve skanzenu v Rymicích na jihu Moravy.

Mušketýři Die Kompanie
Mušketýři Die Kompanie nastoupení v bitvě Slag om Grolle v roce 2019. Ve Flandrech je opravdu deštivo

Kam táhne Die Kompanie

V současnosti se členové Die Kompanie zaměřují při reenactmentu hlavně na menší akce, které poskytují kvalitnější prožitek pro jednotlivce. A za kvalitně organizovaným reenactmentem, který je zážitkem nejen pro diváky ale i pro samotné reenactory, se Die Kompanie nebojí cestovat po celé Evropě. Několik menších akcí Die Kompanie také pořádala.

Zážitky z některých soukromých akcí jsou často zpestřovány drobným hraním a vžíváním se do role.  Kromě samotného zážitku pro nás jako reenactory je však často účelem soukromých akcí testování kvality vybavení nebo ověřování teoretických poznatků v praxi, například ve střeleckém drilu a podobně. A v podobném duchu Die Kompanie volí i reenactorské akce, kterých se bude účastnit. Důležitá je atmosféra celé akce a nastavená pravidla historické věrnosti – zkrátka zážitek jako takový. Pro některé členy je pak bitevní ukázka jen přidaná hodnota celého zážitku. 

Přednáška o odívání v 1. polovině 17. století
Člen Die Kompanie přednáší o odívání v 1. polovině 17. století jako součást Festivalu řemesel na Šelmberku

Nejen vojenství, ale i řemeslo

Aktivity Die Kompanie se nezaměřují jen na události s vojenskou tématikou. Členové se také věnují aktivitám spojeným s civilním životem a každodenností v první polovině 17. století. Někteří aktivně působí v rámci projektu „Historická řemesla Danar“ a podílí se také na organizaci festivalu historických řemesel na hradě Šelmberk. Zde členové Die Kompanie nemají v rukou muškety, ale ševcovské nebo krejčovské jehly, dláta, kladiva a další nástroje z nejrůznějších řemesel. Nezapomínáme ani na duchovní otázky a část členů Die Kompanie každoročně zdolá desítky kilometrů v rámci náboženských poutí v oděvech právě z první poloviny 17. století s příslušným vybavením.

Nenechávat si poznatky pro sebe

Podstatná část činnosti Die Kompanie, mimo veřejné akce reenactmentu, spočívá ve sdílení informací o vojenství a každodennosti první poloviny 17. století. Za jednotlivými členy stojí rozsáhlá publikační činnost popularizačního i odborného charakteru a množství volně sdílených informací souvisejících s reenactmentem období třicetileté války.

 Hlavní roli zde hraje atraktivní a zajímavá forma informací sdílených nejen ostatním reenactorům, ale i veřejnosti. Důležitou úlohu zde pochopitelně plní sociální sítě a internet. Tam toho naleznete od členů Die Kompanie hodně – nejen texty o vojenství a historických souvislostech, ale také návody, reportáže z akcí, výsledky experimentů a soukromých akcí a mnoho dalšího. Die Kompanie se podílí také na atraktivní vizuální formě projektu Erdhart 1645 (viz Die Kompanie pod lupou).

Tato činnost s sebou stále častěji přináší zajímavé nabídky na spolupráci nejen od jednotlivců, ale také od dalších uskupení reenactorů, řemeslníků a dokonce i od institucí z různých evropských zemí. Díky možnostem spolupráce jsme se tak mohli podívat do nejednoho jinak nepřístupného depozitáře nebo osobně konzultovat různé historické poznatky vzešlé z naší reenactorské činnosti. Kontakt s odbornou veřejností je pro Die Kompanie důležitý a oboustranně prospěšný. Členové Die Kompanie nejen spolupracují jako poradci či dodavatelé replik historických artefaktů do expozicí, ale sami působí v muzejnictví na pozicích restaurátorů, kurátorů a historiků.

Členové Die Kompanie se zabívají historií i profesionálněm, jsou mezi námi restaurátoři, kurátoři a historikové
Členové Die Kompanie se zabívají historií i profesionálněm, jsou mezi námi restaurátoři, kurátoři a historikové

Otevřené společenství přátel

Die Kompanie vychází z dlouholetého vývoje předešlých projektů a zachovává jejich hlavní myšlenky. Ve spisech zapsaných spolků byste Die Kompanie hledali marně. Je to volné mezinárodní sdružení reenactorů, kteří dohromady přináší zkušenosti s reenactmentem jiných období, z historického šermu, pouličního divadla, řemesel nebo odborné činnosti. V Die Kompanie má každý člen vlastní nezávislost a volnost pro seberealizaci i v jiných spolcích a projektech.

Die Kompanie je především společenství dlouholetých přátel
Die Kompanie je především společenství dlouholetých přátel

I přes to, že je Die Kompanie volné sdružení reenactorů, její členové jsou hlavně dlouholetí přátelé a kolegové. Možná na některé ostatní reenactory může zvenku působit jako uzavřená společnost, ale opak je pravdou. Die Kompanie je otevřená komukoli, pro koho je priorita historická věrnost a úcta k našim předkům, jejich osudům a příběhům.

Jako volné sdružení neoperuje s žádným společným majetkem, takže na zájemce o vojenství 1. poloviny 17. století jsou hned ze začátku kladeny poměrně vysoké nároky, co se týká vybavení. Nováčci mají ale vše ulehčené tím, že v našich řadách jsou nejrůznější řemeslníci a zkušení členové, kteří dokážou vyrobit historicky věrné vybavení, nebo alespoň poradit, kde vhodné vybavení nalézt. Anebo se podělit se o roky budované know-how a potenciálního zájemce v seskupení nasměrovat.

Die Kompanie pod lupou

Pokud se chcete dozvědět více o jednotlivých dílčích akcích či projektech, rozklikněte si následující odkazy.

Největší rekonstrukce bitvy z první poloviny 17. století v Evropě​

Tato tradiční akce je vrcholem sezóny reenactorů zabývajících se třicetiletou válkou již od prvního ročníku v roce 2005. V současnosti se podle počtu účastníků jedná možná o největší rekonstrukci bitvy zasazené do první poloviny 17. století. Svojí atmosférou je to zcela unikátní zážitek jak pro diváky tak i pro samotné reenactory.

Když se akce konala v tomto malém holandském městě Groenlo poprvé, působilo tam 350 účinkujících z celé Evropy, včetně České republiky, Slovenska a dalších zemí. Další opakování se odehrálo v roce 2008, to už na tuto události přijelo 600 reenactorů, bitvy se účastnily i velká jezdecká uskupení a na tuto podívanou se přišlo podívat 30 000 návštěvníků. Od tohoto ročníku pravidelně stoupají počty účastnících se reenactorů i diváků, a to z celého světa.

Čím je vlastně tato událost tak atraktivní? V prvé řadě je to organizačně skvěle zvládnutá akce. Účastníkům se zde vychází maximálně vstříc a velmi se dbá na bezpečnost bitevních ukázek. Ty jsou během jednoho víkendu minimálně tři a vzájemně na sebe navazují. Před diváky se tak odehrává příběh obléhání tohoto města holandsko-anglickou armádou v roce 1627. Během Nizozemské revoluce držely Španělské síly toto velmi dobře opevněné městečko po dlouhou dobu. Až kompletní obklíčení a opakované útoky holandské armády donutily španělské obránce se vzdát. 

Městečko Slag am Grolle během oslav a rekonstrukce bitvy
Městečko Slag am Grolle během oslav a rekonstrukce bitvy

Bitevní pole je pak opravdu dobře připraveno. Během měsíců příprav tam organizátoři hloubí přibližovací zákopy, malé polní pevnosti a další fortifikační prvky. Ty pak dokonce ze dne na den během akce prodlužují a rozšiřují, aby byla iluze postupu obléhatelů dokonalá. Sice fortifikace buduje těžká technika, ale diváci o iluzi určitě nepřijdou.

Bitevní ukázky jsou však jen jednou částí zážitku. Ta druhá a možná ještě rozsáhlejší je atmosféra samotného městečka. Celé historické centrum jako by se přeneslo do roku 1627. Všude vyrostou malé dřevěné stánky, děti po ulicích honí hejna hus. Někde si můžete koupit pivo v keramickém korbelu a na jiném místě zase pravé dřeváky. Na každém rohu je nějaké ohniště a počet drobných atrakcí pro návštěvníky roste do závratných výšin.

Návštěvu této události nelze než doporučit a v roce 2022 se tam určitě setkáte i se členy Die Kompanie.

Bitevní rekonstrukce Slag am Grolle připomíná střet z roku 1627 a je zřejmě v současnosti největší rekonstrukcí třicetileté války
Bitevní rekonstrukce Slag am Grolle připomíná střet z roku 1627 a je zřejmě v současnosti největší rekonstrukcí třicetileté války

Příběh obyčejného švédského vojáka táhnoucího českými zeměmi​

Zájmem o švédské tažení Čechami a Moravou to v Die Kompanie celé začalo. I když se během času zájem postupně rozšířil i na další fáze třicetileté války, rok 1645 pro nás zůstal velice důležitým.

Švédské tažení a dějiny každodennosti obyčejných vojáků třicetileté války jsou díky členům Die Kompanie zpracovávány ve formě čtení na pokračování s názvem Erdhart 1645. V jednotlivých kapitolách ožívá příběh o vojákovi Georgovi Erdhartovi, fiktivní postavě vytvořené přímo za účelem popisu historického prostředí třicetileté války na území Čech.

Erdhartovy příběhy naleznete zde: https://www.tricetiletavalka.cz/erdhart-1645

Fotografie z projektu Erdhart 1645
Jedna z fotografií z projektu Erdhart 1645
Mušketýr Die Kompanie 1645
Mušketýr Die Kompanie v oděvu a s výbavou dle roku 1645

A co nás čeká v budoucnu?​

Vzhledem k aktuální nejisté epidemiologické situaci není jednoduché odhadnout, co čeká Die Kompanie v nejbližší budoucnosti. Například největší plánovanou událost tohoto roku – Slag om Grolle (viz Bitva Slag om Grolle, 1627) organizátoři posunuli kvůli protiepidemickým opatřením o rok. Členové Die Kompanie jsou proto v těchto časech především velmi aktivní na sociálních sítích (odkaz naleznete zcela dole pod článkem) a rádi odpoví na případné dotazy.

Odkaz facebook Die Kompanie

Pokud se chcete dozvědět více o Die Kompanie,
můžete navštívit následující odkaz
(odkaz se otevře v novém okně).

Přihlášení