Navigace v článku:

Hrdinové skotských bojišť

Rozhovory Válečníků #4

Úvod

Ve čtvrtém podcastu jsme zavítali do Skotska. O válkách tamějších horalů by se dalo mluvit celé dny, ale my jsme z nich vybrali dvě stěžejní témata. Za prvé povstání Williama Wallace proti Angličanům, s čímž souvisí i následné dobytí nezávislosti králem Robertem Brucem. Druhé téma je osudová bitva u Cullodenu (1746) a předcházející tažení prince Charlieho, po němž naopak poslední naděje na samostatnost pro Skotsko zmizela

Článek vznikl ve spolupráci se stránkou

Na Williama Wallace, Roberta Bruce i prince Charlieho jsem se zeptal svého kamaráda a bývalého spolužáka Jana Hrdiny, který se Skotskem zabývá prakticky celý život. Země na severu většího britského ostrova je jeho láskou, vášní i celoživotním koníčkem a vlastně i prací. Mluvili jsme nejen o stavu a organizaci skotské armády či o jejím srovnání s nepřátelskými Angličany, ale i o souvislostech, které vedly k oběma zmíněným konfliktům.

Kdo je Jan Hrdina (*1980)

Jako odborný konzultant se podílel na přípravě expozic v pražských památkových objektech, na projektu na podporu výuky dějepisu i projektech filmových a dokumentárních. Specializuje se na starší dějiny Británie, zejména Skotska, antiku a rané dějiny středověku. Je autorem románu Tajemství skotské krve, knihy Skotsko: Země dávných tajemství a stejnojmenného seriálu Českého rozhlasu, který vznikl podle prvního vydání knihy. Zatím poslední knihou je netradiční průvodce Skotskem po stopách seriálu Cizinka. Z angličtiny přeložil knihu MacBeth – velekrál skotský. Jako odborný korektor se podílel na překladech knih z francouzštiny, italštiny a němčiny. Rád cestuje, v roce 2009 se účastnil české expedice Brazilia Encantada, pátrající po pozůstatcích vyspělé indiánské civilizace. Je jedním z předních českých odborníků na dějiny a kulturu Skotska. Exkluzivně doprovází poznávací zájezd do Skotska s názvem „Po stopách Cizinky“.

Socha Williama Wallace v Aberdeenu sice není historicky věrná, ale přesto se podobá původnímu rebelovi více než Mel Gibson ve Statečném srdci
Socha Williama Wallace v Aberdeenu sice není historicky věrná, ale přesto se podobá původnímu rebelovi více než Mel Gibson ve Statečném srdci
06 Bitva u Loudoun Hill Bruce Outlaw King
Skotský král Robert Bruce v bitvě u Loudoun Hill (1307) z filmu Outlaw King (Král psanec) z roku 2018

1. téma: Povstání Williama Wallace a skotská koruna pro Roberta Bruce

 • Problémy v autenticitě známého velkofilmu Mela Gibsona Statečné srdce (1995).
 • Kdo byl ve skutečnosti William Wallace a jak se dostal k vůdcovství v povstání?
 • Jaké nároky vznášeli Angličané na vládu nad Skotskem a proč se skotští horalé nechtěli podvolit?
 • Neustálé hašteření skotských rodů (klanů). Kdo zradil Williama Wallace u Falkirku a kdo ho pak vydal do rukou anglického krále Edwarda I.?
 • Jak proběhla poprava Williama Wallace a jakou reakci to vyvolalo ve Skotsku?
 • Srovnání anglického těžkooděného vojska s podporou lučištníků a skotské armády opírající se o klanovou organizaci a sehranou pěchotu.
 • Navázal Robert Bruce na Wallaceovo povstání a s jakou konkurencí se při nárocích na korunu musel vypořádat?
 • Jak je možné začít nárokovat trůn vraždou v kostele a proč Bruce ztratil téměř všechny příznivce?
 • Jak se král dostal z beznadějné situace, kdy mu zbylo jen pár desítek příznivců?
 • Jak si Robert Bruce poradil s anglickými okupanty i se skotskou opozicí?
 • Zhodnocení nového filmu Král Psanec (2018) o Robertu Bruceovi, který se z hlediska historické věrnosti povedl mnohem více než Statečné srdce.
Jakobitské vojsko včetně Jamieho Frasera ztvárněné v seriálu Cizinka
Jakobitské vojsko včetně Jamieho Frasera ztvárněné v seriálu Cizinka

2. téma: Bonnie Prince Charlie a bitva u Cullodenu

 • Proč vlastně Skotové tak moc toužili po nezávislosti a vlastním králi?
 • Jaká povstání jakobitů od sesazení Stuartovců proběhla?
 • Proč vlastně princ Karel Edward, obvykle zvaný Bonnie Prince Charlie, zvolil pro své vylodění ve Skotsku právě rok 1745?
 • Jak mohl dosáhnout v za rok svého tažení tolika úspěchů a měl šanci dobýt i Londýn?
 • Co způsobilo, že se obrátil zpátky do Skotska?
 • Jaká situace předcházela osudné bitvě u Cullodenu a dalo se s prohrou něco dělat?
 • Proč Angličané tak tvrdě potlačovali jakékoliv projevy skotské neposlušnosti a neštítili se masakru povstalců?
 • Byla i po Cullodenu nějaká šance ještě přece jen získat skotskou nezávislost? Kdo bojoval dál a kdo už to vzdal?
 • Jak seriál Cizinka, který je sice primárně historickou love story zaměřenou na ženské publikum, reflektuje i dobové válečné události? Proč je toho v seriálu více než v knižní předloze?
Další obrazový materiál k Williamu Wallaceovi, Robertu Bruceovi i k jakobitskému povstání

Přihlášení